Cassaras

Arbete - Industri - Säkerhet

Månad: november 2016

Säkerhet för köpare

Säkerhet när det gäller arbete handlar inte bara om säkerhet för den som arbetar, utan också om säkerhet för kunden, och säkerhet kan där betyda flera olika saker. Dels då att det man får som konsument är säkert att använda så att man inte riskerar att skada sig, och dels då säkerheten i att det man beställt verkligen fungerar som det ska. Det är ju så enkelt som att om man anlitar en fackman för att utföra ett arbeta så har man rätt att förvänta sig att arbetet blir bra och säkert utfört. Bättre än om man skulle göra det själv (det är ju därför man anlitar en hantverkare).

Många former av hantverkare
Hantverkare kommer i många olika former, allt från takläggare till badrumsrenoverare, men här tänkte vi tala lite om kök i första hand. Att saker som köksluckor, köksbänkar och vitvaror är korrekt monterade och installerade är viktigt för att maximera livslängden, vilket är skälet till att många väljer att låta hantverkare sköta det. Det kan ju verka som montering av köksluckor är enkelt, men det kräver noggranna mätningar och att allting fungerar för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Luckor som inte monterats korrekt kommer efterhand bli svåra att öppna och stänga, till exempel.

För den som vill vara säker på att det nya köket och köksluckorna ska bli så bra som möjligt så finns det många alternativ att välja mellan. Ett exempel är www.malarkok.se, som trots namnet inte bara finns i Mälardalen utan även i Eskilstuna, Örebro och andra ställen. Mälarkök gör ett bra jobb och lämnar också en fem års garanti på sina luckor. Garanti är ju den främsta säkerheten som man kan få som kund, så det gör att Mälarkök förtjänar att kallas säkert. Man får det man betalar för, och det man betalar för är bra.

Julfest med jobbet

Efter ett års hårt arbete är det numera standard att de anställda belönas på olika sätt, så att företag kan visa arbetarna lite uppskattning. Julfester har anordnats av företag under lång tid i Sverige; flera decennier, även om det är lite oklart när det började bli populärt. Men julfester är inte helt okontroversiellt, och det finns många historier om anställda som druckit lite för mycket och därefter sagt saker han eller hon inte borde – eller till och med värre. Enligt uppgift ska detta vara ett riktigt problem i Storbritannien, så att fler och fler företag där väljer att helt enkelt inte anordna någon.

För mycket alkohol?
Det är självklart inte rätt väg att gå. I stället bör man på olika sätt få lite hyfs på tillställningen. Obegränsade mängder gratis alkohol kanske inte lägger den bästa grunden för att julfesten ska förlöpa utan incidenter… Sådana avvägningar kan vara svåra att göra, men de måste ändå göras. Julfester är definitivt någonting som företag bör anordna (om ekonomiska möjligheter finns; ett företag som befinner sig på konkursens rand kanske måste dra in på sådana saker).

Att anordna en julfest som både gillas av de anställda och där riskerna för att det ska spåra ut är minimala är dock inte helt lätt, och den eller de på företaget som arrangerar julfesten kanske inte direkt har den kunskap och erfarenhet som krävs. Det krävs faktiskt planering och kunskap för att arrangera ett lyckat event som en julfest.

För att undvika att det hela spårar ut bör därför företag vända sig till en eventbyrå för att arrangera sin julfest. Eventbyråer har den kunskap som krävs, och även om det inte är en garanti för en lyckad julfest så ökar chanserna mycket. Vilket leder till nöjda och glada arbetare som ser fram mot julfesten med glädje i stället för skräck.

Vad är arbete värt?

Vad är egentligen arbete värt? Det beror givetvis på vilket arbete det rör sig om, men det finns faktiskt en annan faktor som är lika viktig: var man bor. Att lönerna skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige, liksom levnadsomkostnaderna, vet nog de flesta, men de skillnaderna är faktiskt inte speciellt stora. I alla fall inte om man jämför de löneskillnader som existerar mellan olika länder.

Osannolika skillnader
Dessa skillnader kan ibland te sig helt osannolika, så att man frågar sig om det verkligen är möjligt. För inte kan väl någon leva på en timlön på 3 kronor? Även om man då räknar med en arbetsdag på 12 timmar och 7 dagars arbetsvecka så blir det bara en månadslån på sådär en tusenlapp. (Löneexemplet på 3 kronor i timmen är från en LO-rapport från 2008, där man jämförde löneutvecklingen för industriarbetare i 34 olika länder mellan 2000 och 2006. Man kom fram till att de svenska lönerna faktiskt var helt okej).

BBC gjorde för några år sedan en jämförelse av lönerna i ett antal olika länder, där siffrorna justerats beroende på levnadsomkostnaderna, och därmed ger en mer rättvisande bild. Löneskillnaderna mellan olika länder är fortfarande stora, men inte riktigt SÅ stora som de kan verka om man bara går efter växelkurserna. Snittlönen i Sverige blir på det sättet att räkna lite drygt 3,000 dollar i månaden, nästan 28,000 kronor, vilket är riktigt högt. Sämst är det i Tadzjikistan där snittlönen är 227 dollar, 2,100 kronor. Snittet i världen ligger där på 1480 dollar, 13,700 kronor.

Löneskillnaderna är alltså stora i världen, och vi har det i Sverige faktiskt riktigt bra, relativt sett. Men samtidigt så är det stor skillnad mellan olika yrkesgrupper, vilket gör det ännu svårare att dra några absoluta slutsatser. Snittlönen i USA är högre än i Sverige, samtidigt som löneskillnaderna mellan låg, medel och höginkomsttagare är lägre här, till exempel.

Säkerhet och bra arbetsmiljö ingen självklarhet

Regler och lagar gällande säkerhet är någonting som vi mer eller mindre tar för givet numera, i alla fall här i den rika och välmående delen av världen. Men så har det givetvis inte alltid varit, och det har ofta varit en hård kamp för att få ett minimum av säkerhet. Ofta har det också varit så att det är en enskild händelse som fått det hela i rullning, en händelse av sådan magnitud att den helt enkelt inte kunnat ignoreras och därmed väckt så starka reaktioner att lagar och regler kommit till stånd. En sådan händelse var branden i Triangle Shirtwaist-fabriken i New York år 1911, en händelse som på många, många sätt visade på behovet av lagar och regler gällande arbetsmiljö och säkerhet.

En av de värsta arbetsplatsolyckorna i USA

Branden i Triangle Shirtwaist-fabriken 1911.

Branden i Triangle Shirtwaist-fabriken 1911.

Branden inträffade i mars 1911 och ledde till att över 140 människor avled. En av huvudanledningarna till att så många människor dog var att ägarna låst dörrarna, för att de anställda inte skulle kunna lämna sina arbetsplatser. Triangles fabrik låg på åttonde till tionde våningen i Asch Building och det var på just åttonde våningen som branden bröt ut. Eftersom arbetarna inte kunde lämna lokalerna så valde flera av dem att helt enkelt hoppa ut genom fönstren, vilket givetvis var ytterst riskabelt på den höjden.

Ägarna, Max Blanck och Isaac Harris ställdes inför rätta, åtalade för dråp, men frikändes, även om de i en senare rättegång dömdes för motsvarande vållande av annans död och dömdes att betala ersättning till de efterlevande, 75 dollar per avliden, motsvarande ungefär 17,000 kronor i dagens penningvärde.

Men den stora effekten av branden blev att fackföreningsrörelsen växte sig starkare i USA. I New York tillsattes en kommitté för att granska förhållandena på fabrikerna i staden, och dess arbete ledde till att ett stort antal lagar stiftades gällande arbetsförhållanden. Vilket ju är bra, men det krävdes att 146 människor skulle du för att det skulle komma till stånd.

© 2019 Cassaras

Tema av Anders NorenUpp ↑