Vad är egentligen arbete värt? Det beror givetvis på vilket arbete det rör sig om, men det finns faktiskt en annan faktor som är lika viktig: var man bor. Att lönerna skiljer sig åt mellan olika delar av Sverige, liksom levnadsomkostnaderna, vet nog de flesta, men de skillnaderna är faktiskt inte speciellt stora. I alla fall inte om man jämför de löneskillnader som existerar mellan olika länder.

Osannolika skillnader
Dessa skillnader kan ibland te sig helt osannolika, så att man frågar sig om det verkligen är möjligt. För inte kan väl någon leva på en timlön på 3 kronor? Även om man då räknar med en arbetsdag på 12 timmar och 7 dagars arbetsvecka så blir det bara en månadslån på sådär en tusenlapp. (Löneexemplet på 3 kronor i timmen är från en LO-rapport från 2008, där man jämförde löneutvecklingen för industriarbetare i 34 olika länder mellan 2000 och 2006. Man kom fram till att de svenska lönerna faktiskt var helt okej).

BBC gjorde för några år sedan en jämförelse av lönerna i ett antal olika länder, där siffrorna justerats beroende på levnadsomkostnaderna, och därmed ger en mer rättvisande bild. Löneskillnaderna mellan olika länder är fortfarande stora, men inte riktigt SÅ stora som de kan verka om man bara går efter växelkurserna. Snittlönen i Sverige blir på det sättet att räkna lite drygt 3,000 dollar i månaden, nästan 28,000 kronor, vilket är riktigt högt. Sämst är det i Tadzjikistan där snittlönen är 227 dollar, 2,100 kronor. Snittet i världen ligger där på 1480 dollar, 13,700 kronor.

Löneskillnaderna är alltså stora i världen, och vi har det i Sverige faktiskt riktigt bra, relativt sett. Men samtidigt så är det stor skillnad mellan olika yrkesgrupper, vilket gör det ännu svårare att dra några absoluta slutsatser. Snittlönen i USA är högre än i Sverige, samtidigt som löneskillnaderna mellan låg, medel och höginkomsttagare är lägre här, till exempel.