I större städer är det inte ovanligt att företag på kort tid blir större eller mindre och plötsligt behöver nya lokaler. När det är snabba svängar är det lätt att glömma viktiga saker som arbetsmiljö och kognitiv ergonomi.

Kontorslandskap, cellkontor, aktivitetsbaserade kontor

Susanna Tovianen som studerar frågor som rör arbetsmiljö har sett att ungdomar tycker att arbetsmiljö är viktigare än lönen. Det är alltså inte bara en trivselfråga; utan också en ekonomisk fråga. Med rätt arbetsmiljö blir företaget attraktivt på arbetsmarknaden.

Hur påverkas då anställda av en flytt?

Svaret är att det beror på. Har företaget satsat på ett läge som det är lätt att ta sig till (detta är särskilt viktigt i stora städer) och har företaget utformat kontoret efter behov. Man brukar tala om tre olika typer av planlösningar: Cellkontor där två till tre personer delar på ett rum, kontorslandskap där planlösningen är öppen (bra om företaget jobbar gränsöverskridande mellan olika områden som exempelvis sälj och marknad) samt aktivitetsbaserade kontor där ingen har en fast plats.

Flytta i rätt tid

Ingen tycker om att jobba på ett kontor som fortfarande är en byggarbetsplats. Tänk på att ett husbygge eller en renovering kan ta väldigt lång tid. Även om husgrunden, golv, väggar och tak finns på plats så kanske inte elen är dragen än? Finns det värme? Det är aldrig bra att addera stress till en arbetsmiljö.