Efter ett års hårt arbete är det numera standard att de anställda belönas på olika sätt, så att företag kan visa arbetarna lite uppskattning. Julfester har anordnats av företag under lång tid i Sverige; flera decennier, även om det är lite oklart när det började bli populärt. Men julfester är inte helt okontroversiellt, och det finns många historier om anställda som druckit lite för mycket och därefter sagt saker han eller hon inte borde – eller till och med värre. Enligt uppgift ska detta vara ett riktigt problem i Storbritannien, så att fler och fler företag där väljer att helt enkelt inte anordna någon.

För mycket alkohol?
Det är självklart inte rätt väg att gå. I stället bör man på olika sätt få lite hyfs på tillställningen. Obegränsade mängder gratis alkohol kanske inte lägger den bästa grunden för att julfesten ska förlöpa utan incidenter… Sådana avvägningar kan vara svåra att göra, men de måste ändå göras. Julfester är definitivt någonting som företag bör anordna (om ekonomiska möjligheter finns; ett företag som befinner sig på konkursens rand kanske måste dra in på sådana saker).

Att anordna en julfest som både gillas av de anställda och där riskerna för att det ska spåra ut är minimala är dock inte helt lätt, och den eller de på företaget som arrangerar julfesten kanske inte direkt har den kunskap och erfarenhet som krävs. Det krävs faktiskt planering och kunskap för att arrangera ett lyckat event som en julfest.

För att undvika att det hela spårar ut bör därför företag vända sig till en eventbyrå för att arrangera sin julfest. Eventbyråer har den kunskap som krävs, och även om det inte är en garanti för en lyckad julfest så ökar chanserna mycket. Vilket leder till nöjda och glada arbetare som ser fram mot julfesten med glädje i stället för skräck.