Regler och lagar gällande säkerhet är någonting som vi mer eller mindre tar för givet numera, i alla fall här i den rika och välmående delen av världen. Men så har det givetvis inte alltid varit, och det har ofta varit en hård kamp för att få ett minimum av säkerhet. Ofta har det också varit så att det är en enskild händelse som fått det hela i rullning, en händelse av sådan magnitud att den helt enkelt inte kunnat ignoreras och därmed väckt så starka reaktioner att lagar och regler kommit till stånd. En sådan händelse var branden i Triangle Shirtwaist-fabriken i New York år 1911, en händelse som på många, många sätt visade på behovet av lagar och regler gällande arbetsmiljö och säkerhet.

En av de värsta arbetsplatsolyckorna i USA

Branden i Triangle Shirtwaist-fabriken 1911.

Branden i Triangle Shirtwaist-fabriken 1911.

Branden inträffade i mars 1911 och ledde till att över 140 människor avled. En av huvudanledningarna till att så många människor dog var att ägarna låst dörrarna, för att de anställda inte skulle kunna lämna sina arbetsplatser. Triangles fabrik låg på åttonde till tionde våningen i Asch Building och det var på just åttonde våningen som branden bröt ut. Eftersom arbetarna inte kunde lämna lokalerna så valde flera av dem att helt enkelt hoppa ut genom fönstren, vilket givetvis var ytterst riskabelt på den höjden.

Ägarna, Max Blanck och Isaac Harris ställdes inför rätta, åtalade för dråp, men frikändes, även om de i en senare rättegång dömdes för motsvarande vållande av annans död och dömdes att betala ersättning till de efterlevande, 75 dollar per avliden, motsvarande ungefär 17,000 kronor i dagens penningvärde.

Men den stora effekten av branden blev att fackföreningsrörelsen växte sig starkare i USA. I New York tillsattes en kommitté för att granska förhållandena på fabrikerna i staden, och dess arbete ledde till att ett stort antal lagar stiftades gällande arbetsförhållanden. Vilket ju är bra, men det krävdes att 146 människor skulle du för att det skulle komma till stånd.